System EELink Drukuj Email

EELink System logoEELINK to opracowany przez BFT unikalny system programowania, który dzięki współpracy z programatorami (Unipro, Uniradio i Proxima) umożliwia przesyłanie danych z central sterujących siłowników do komputera i odwrotnie. Dzięki temu możliwe jest przechowywanie archiwum danych (EEdbase), zawierającego informacje zapamiętane w zainstalowanych urządzeniach.

Archiwum umożliwia zestawianie zarejestrowanych danych z poszczególnymi urządzeniami: imię i nazwisko właściciela, adres, numer telefonu, nazwisko instalatora przeprowadzającego konserwacje, nazwiska posiadaczy poszczególnych pilotów radiowych itp., ułatwiając zarządzanie pakietem klientów, np. w zakresie konserwacji.

Poza tym, takie potencjalnie złożone funkcje, jak ponowna konfiguracja centrali sterującej lub radioodbiornika w razie wymiany, albo ponowna konfiguracja centrali sterującej, poczynając od konfiguracji standardowej lub zindywidualizowanej, dzięki zastosowaniu EELink stają się bardzo proste i wymagają tylko zwykłego wciśnięcia kilku przycisków. W łatwy sposób można także zaprogramować nowego pilota bez dojeżdżania do Klienta.

Wersja 3 EEdbase jest kompatybilna z funkcjami systemów kontroli dostępu Compass.

Informacje zarządzane przy użyciu EElink:

• Parametry: czas pracy, czas automatycznego zamykania, czas opóźnienia, zwalnianie, momenty obrotowe, zabezpieczenie przed zgnieceniem.
• Logika: 3/4 krokowe, funkcja zespołu mieszkalnego, funkcjonowanie fotokomórek przy otwieraniu, funkcja zamknij natychmiast po foto, wstępne świecenie lampy sygnalizacyjnej, sterowanie ręczne, funkcja fototestu.
• Dane statystyczne: liczba cykli, liczba cykli po ostatnim przeglądzie, data ostatniego przeglądu konserwacyjnego, identyfikator terminalu, który wykonał przegląd konserwacyjny, nazwa urządzenia, wersja oprogramowania (software) zainstalowanego w centrali sterującej.
• Autodiagnostyka: w stanie spoczynku centrala sterująca sprawdza stan wszystkich wejść do niej podłączonych i jeżeli któreś nie znajduje się w stanie spoczynku, powiadamia o tym podłączony programator.
• Konfiguracja podstawowa: programator umożliwia przywrócenie, jednym poleceniem, konfiguracji fabrycznej centrali sterującej.

Informacje dla radioodbiorników zarządzane przy użyciu EElink:

• Pojemność odbiornika: liczba pilotów zapamiętywanych w odbiorniku.
• Konfiguracja poszczególnych wyjść: impulsowe, krokowe, czasowe.
• Numer kodowy urządzenia: umożliwia klonowanie zapamiętanych pilotów i zarządzanie instalacjami obejmującymi dużo odbiorników.
• Lista zapamiętanych nadajników, ich miejsce w pamięci i powiązanie między przyciskami i wyjściami nadajnika.

Informacje dla nadajników radiowych zarządzane przy użyciu EElink
:

• Numer seryjny nadajnika.
• Drugi klucz szyfrowy, dla kodu dynamicznie zmiennego.
• Numer kodowy urządzenia (dla sklonowanych pilotów).