Kod dynamicznie zmienny Drukuj Email
Kod dynamicznie zmienny.Kod dynamicznie zmienny to unikalna technologia, w którą wyposażone są piloty BFT. Bezpieczeństwo jakie zapewnia technologia dynamicznej zmiany kodu uniemożliwia jakąkolwiek ingerencję z zewnątrz, a co za tym idzie skopiowanie kodu nadajnika. W praktyce oznacza to, że za każdym razem kiedy naciśnięty zostanie przycisk sterujacy pilota, kod wynikowy przesyłany drogą radiową ulega zmianie i może zostać zidentyfikowany tylko i wyłącznie przez radioodbiornik, który