D-TRACK Drukuj Email

d-trackNowe produkty BFT wyposażone są w nowoczesne centrale sterujące z funkcjami D-TRACK. 


Czym jest D-TRACK i jak działa?

Zacząć należy od tego, że każdy automat w połączeniu z bramą stanowi maszynę, która podlega certyfikacji zgodnie z Dyrektywą Maszynową. Aby zautomatyzowana brama, czyli nasza maszyna, spełniała normy narzucone przez standard EN 13241 - mierzone zgodnie z wytycznymi pomiarowymi dla tej normy - to brama przy napotkaniu na przeszkodę, powinna zatrzymać się w określonym czasie, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu siły dynamicznej, siły statycznej i sił szczątkowych. Zainteresowani konkretnymi wartościami mogą znaleźć informacje w lekturze stosownych dyrektyw i standardów.

 


W praktyce producenci stosują różne rozwiązania, które mają na celu zapewnienie takiego, jak opisany powyżej, działania bramy. Jednakże wiele z nich ma zastosowanie tylko w określonych warunkach lub wymagane jest dokonanie dodatkowych pomiarów.

 

Zakładając, że siłownik jest wyposażony w funkcję wykrywania przeszkód, to działa ona tylko i wyłącznie w momencie, gdy chwilowa siła potrzebna do otwierania lub zamykania bramy jest większa od siły ustawionej w centrali. Nie zawsze siła ustawiona w pamięci centrali jest prawidłowo dobrana co obrazuje diagram 1.

 

bez_dtrack

 

Czerwona linia prezentuje poziom siły ustawionej w pamięci centrali, po przekroczeniu którego nastąpi zadziałanie funkcji amperometrycznej. Linia niebieska prezentuje zmiany siły podczas otwierania bramy. Jak widać na diagramie, różnice pomiędzy tymi siłami są różne, w zależności od tego, w którym momencie ruchu znajduje się brama. Oznacza to, że niekiedy przeszkoda zostanie wykryta szybciej, a czasami później. Taka różnica może być niebezpieczna dla użytkowników lub ich mienia.

Dlatego też BFT wprowadziło na rynek nowy standard, funkcję D-TRACK.

Funkcja D-TRACK działa podczas automatycznego doboru parametrów pracy. Jak widać na diagramie poziom siły potrzebnej do uruchomienia funkcji amperometrycznej (linia czerwona) jest dynamicznie dobierany do warunków pracy bramy. W związku z tym wykrycie przeszkody następuje zawsze w tym samym czasie z zachowaniem zawsze takiego samego, bezpiecznego marginesu siły (patrz diagram 2).

 

z_dtrack