Prywatność Drukuj Email

BFT Polska Sp. z o.o. - zwana dalej BFT Polska - szanuje prawo do prywatności użytkowników naszego serwisu. Niniejsze zasady wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację możemy gromadzić i jak możemy z takich informacji korzystać.     

BFT Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez powiadamiania użytkowników serwisu. Każdego użytkownika serwisu internetowego BFT Polska (http://www.bft.pl) obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.bft.pl/polityka-prywatnosci.html.

Jakiekolwiek wprowadzane do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: BFT Polska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu. Nigdy!

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z Polityką Prywatności naszego serwisu, prosimy o nie odwiedzanie naszego serwisu i nie prenumerowanie newsletterów należących do BFT Polska.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisu należącego do BFT Polska mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą Państwo proszeni, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rejestracyjnych dla dealerów/dystrybutorów oraz klientów firmy BFT Polska mogą być Państwo proszeni o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do wykonania danej czynności i poprawnego funkcjonowania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH NEWSLETTERÓW


Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do BFT Polska wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera automatycznie. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu subskrybentowi wydanie newslettera. Wypełnienie pola "Imię/Nazwa" pozwala nam spersonalizować newsletter i zwracać się do subskrybentów po imieniu.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

BFT Polska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości BFT Polska rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu oraz newslettera, usług i produktów oferowanych przez BFT (np. zmiany, nowości produktowe, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

JAWNE DANE OSOBOWE

Dane osobowe podane w serwisie należącym do BFT Polska przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. BFT Polska nie ma możliwości zabezpieczenia Państwa przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Państwu nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

INNE FORMULARZE

Formularze znajdujące się gościnnie w serwisie należącym do BFT i dotyczące usług, produktów, serwisów, czasopism i newsletterów nieobsługiwanych przez BFT Polska nie podlegają Polityce Prywatności.

COOKIES (CIASTECZKA)

Niektóre miejsca serwisu należącego do BFT Polska mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron internetowych, której używa użytkownik serwisu oraz nie usuwanie ich z dysku.

PARTNERZY

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i newsletterach należących do BFT Polska.

W przypadku pytań proszę pisać do Administratora serwisu. W temacie e-maila proszę wpisać: Prywatność.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

BFT Polska przykłada najwyższą uwagę, aby prezentowane informacje odpowiadły stanowi faktycznemu, jednakże nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach produktów, bądź niezgodności ze stanem faktycznym i nie może być z tego tytułu pociągnięta do odpowiedzialności.