Zgłoszenie serwisowe
W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń serwisowych proszę o wypełnienie poniższych pól formularza
Nazwa firmy:
kod poczt.:
ulica:
miejscowość:
osoba kontaktowa:
telefon:
e-mail:

Dane przesyłanego produktu(ów):
Produkt na gwarancji
numer karty gwarancyjnej
1.
W przypadku produktów na gwarancji koszt przesyłki do serwisu BFT oraz po wykonaniu zlecenia pokrywa firma BFT
tylko i wyłącznie przy przesyłkach realizowanych przez firmę kurierską FEDEX.
Wysyłka na koszt:
nazwa produktu
numer seryjny
data produkcji
wersja oprogramowania
opis usterki:

2.
nazwa produktu
numer seryjny
data produkcji
wersja oprogramowania
opis usterki:

3.
nazwa produktu
numer seryjny
data produkcji
wersja oprogramowania
opis usterki:


Przewidywany koszt testowania/naprawy pogwarancyjnej(stawki standardowe):
USŁUGA - Usługa serwisowa płatna - 150.00 PLN netto.
TRANSPORT - refaktura kosztów transportu - przesyłka do 30kg - 21.09 PLN netto.

UWAGA! Podane powyżej kwoty są wstępną (orientacyjną) kalkulacją kosztów naprawy.
Po dokładnej weryfikacji przesłanego do serwisu urządzenia przedstawione zostaną ostateczne koszty naprawy,
a zlecenie otrzyma status OCZEKUJE NA DECYZJĘ KLIENTA (w przypadku konieczności akceptacji kosztów naprawy).
UWAGA! Podane ceny są cenami detalicznymi. Nie uwzględniają rabatów handlowych.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).


UWAGA: Wszystkie urządzenia dostarczone do Serwisu Głównego BFT Polska bez prawidłowo wypełnionej KARTY GWARANCYJNEJ
i/lub DOWODU ZAKUPU będą naprawiane w trybie pogwarancyjnym (odpłatność 100%).

WAŻNE! Brak szczegółowego opisu usterki może spowodować wydłużenie czasu realizacji zlecenia.
Opis usterki `nie działa` nie jest wystarczający.
W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu z opisem i koniecznością skontaktowania się z Klientem (telefonicznie/mailowo),
zlecenie otrzyma status OCZEKUJE NA OPIS USTERKI, a jego realizacja zostanie wstrzymana do momentu otrzymania od Klienta
stosownych informacji.
(Wypełnić powinien TYLKO autoryzowany przedstawiciel BFT Polska Sp. z o.o.)
data produkcji
numer seryjny (11-cyfrowy)
wersja oprogramowania
pole wymagane